Schwarzenberský Orlík nad Vltavou

Prohlídková trasa

Expozice zámku

Interiéry zámku Orlík se s vyjímkou čtyř místností v prvním patře dochovaly v intaktním stavu, v jakém je Schwarzenbergové nuceně opustili v roce 1948. Podávají tak přímé svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích, a zároveň evokují velmi autentické pocity sídla, které dýchá teplem domova, které bylo užíváno rodinou majitelů účelně, bez zbytečné okázalosti, a které bylo zároveň klenotnicí vzpomínek, dokumentů a dalších předmětů, vztahujících se k rodu a jeho historii.

První patro zámku přehledně seznamuje s historií zámku, i historií orlické větve rodu Schwarzenbergů. Vysokou dokumentační hodnotou mají vystavené obrazy, rodokmeny a zejména rozsáhlá sbírka řádů a vyznamenání, které příslušníci rodu obdrželi za své služby diplomatické, i vojenské. Obzvláště řády a vyznamenání zakladatele rodu maršála Karla Filipa jsou historicky unikátní. Mezi nejzajímavější řády patří Řád zlatého rouna, jenž se v orlických sbírkách objevuje celkem šestkrát. Byl považován za řád nejvyšší, udělovaný pouze katolickým panovníkům a příslušníkům staré katolické rodové šlechty. Karel I. tento řád obdržel roku 1809 pod číslem 832 před svou cestou do Petrohradu jako vyslanec ke dvoru cara Alexandra. Řád sv. Štěpána, založený Marií Terezií, získal Karel I. jako vyslanec v Paříži. Za vítězství nad Napoleonem u Lipska obdržel Karel I. rakouský Řád Marie Terezie I. třídy, pruský Řád Černého orla, a dále ruský Řád sv. Jiří, založený Kateřinou II. v roce 1769. Na Orlíku se zachovala řádová velkostuha a stříbrná pozlacená hvězda, jež samy o sobě patří ze sběratelského hlediska ke světovým unikátům. V orlických sbírkách je i jeden z mála dochovaných exemplářů francouzského rytířského Řádu sv. Ducha, založeného roku 1578. Svým rozsahem i významem je na Orlíku uložena cenná faleristická sbírka, jakých není mnoho k vidění. V úvodní části expozice je možné i nahlédnout do prvního dobového interieru, modrého salonu, který je zřízen ve stylu druhého rokoka. Interier doplňují rodové portréty a kameniny ze Staré Role na Karlovarsku.