Schwarzenberský Orlík nad Vltavou

Aktuálně

SRPNOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY

       10.8.  22:00

       16.8.  22:00

       24.8.  22:00

       31.8.   22:00

Vstupné:

       plné 250 Kč

       snížené 200 Kč

       skupina: 700 Kč (max 5 osob)

 

 

  

  Srpen - Výstava ve 3.patře zámku

ŠLECHTA V BOJI ZA ČESKOU STÁTNOST

 

      Výstava přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 - 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy následně vytvořili tři deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. Výstava je tvořena rodokmeny jednotlivých signatářů a jejich rodin.

      Jednotlivé panely na výstavě přinášejí informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů třetí deklarace.

Vstupné:

jednotné: 50 Kč / osobu bez rozdílu věku

skupina/rodina: 150 Kč ( max 5 osob)

 

Výstava je bez výkladu, ale s průvodcem,  v předem určený čas, který je uveden na vstupence (9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05)

Omezený počet návštěvníků ve skupině  10!

Omezený čas setrvání na výstavě: max 50 min