zámek Orlík nad Vltavou

Home $ Informace pro návštěvníky $ Prohlídkový okruh

Zámecká expozice

Zámek Orlík nabízí jednu prohlídkovou trasu. Interiéry zámku Orlík se s výjimkou čtyř místností v prvním patře dochovaly v intaktním stavu, v jakém je Schwarzebergové nuceně opustili v roce 1948. Podávají tak přímé svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích, a zároveň evokují velmi autentické pocity sídla, které dýchá teplem domova, a které bylo používáno rodinou majitelů účelně, bez zbytečné okázalosti, a které bylo zároveň klenotnicí vzpomínek, dokumentů a dalších předmětů, vztahujících se k rodu a jeho historii.

První patro

Přehledně seznamuje s historií zámku, ale i historií orlické větve rodu Schwarzenbergů. Vysokou dokumentační hodnotu mají vystavené obrazy, rodokmeny a zejména rozsáhlá sbírka řádů a vyznamenání, které příslušníci rodu obdrželi za své služby diplomatické i vojenské. Zejména řády a vyznamenání zakladatele rodu, maršála Karla Filipa, jsou historicky unikátní – obzvláště ty, které maršál obdržel za porážku Napoleona v bitvě u Lipska (ruský Řád sv. Jiří I. Třídy, rakouský Řád Marie Terezie I. Třídy a pruský Řád Černého orla).

Modrý salon prezentuje kulturu bydlení zámožných vrstev v době tzv. druhého rokoka, tj. v druhé čtvrtině 19. století. Na stole vystavená kamenina pochází ze Staré Role na Karlovarsku, portréty představují orlické Schwarzenbergy a jejich příbuzné.

Poté následuje výstup po točitém schodišti do druhého patra.

délka 50 až 60 minut

Intervaly prohlídek

– v hlavní sezóně ( červenec, srpen) zhruba 20-40 min
– ostatní měsíce: 60  minut

Druhé patro

Empírové sály
Zařízení reprezentačních místností druhého patra patří k nejlepším ukázkám empírového stylu, které je možné v Čechách spatřit. Skvostný empirový nábytek těchto sálů pochází z Paříže, kde tvořil součást vybavení bývalé vyslanecké rezidence maršála Karla Filipa Schwarzenberga. Z Paříže pochází i maršálův portrét v životní velikosti, který je dílem Napoleonova dvorního malíře F. Gérarda.

Teskův sál
Zbytek renesančního stropu z hradu Zvíkova inspiroval v druhé polovině 19.století řezbáře Jana Tesku ze Starého Sedla k vytvoření unikátního kazetového stropu a obložení stěn v místnosti, která sloužila Schwarzenbergům jako jedna z jídelen. Jan Teska obdržel za svou práci stříbrnou medaili na Zemské jubilejní výstavbě v Praze.

Rytířský sál
Tento sál byl do dnešní romantické podoby upraven v polovině 19. století současně s přestavbou zámku ve stylu anglické novogotiky. Zařízení sálu pochází převážně z období baroka. Nad krbem vystavený schwarzenbergský erb je vyřezaný z lipového dřeva.

Malá zbrojnice
Zbrojnice je komorní, ale skvělou ukázkou vývoje palných zbraní v uplynulých čtyřech stoletích. Vystavené obrazy představují Jana Silného, významnou renesanční osobnost rodu, a Adolfa Schwarzenberga, vítěze nad Turky v bitvě u pevnosti Raab v roce 1598

Zámecká knihovna
Základy zdejší knihovny položil maršál Karel Filip Schwarzenberg. Knihovna obsahuje téměř osmnáct tisíc svazků, zahrnujících práce z velmi širokého spektra vědění, bádání, memoárové a encyklopedické literatury, jakož i díla z oboru prózy a poezie. Knihovna vždy tvořila neodmyslitelnou součást života knížecí rodiny na Orlíku.

Pušková chodba
Jen málokterý zámek se může honosit tak obsáhlou kolekcí loveckých zbraní jako Orlík. Vystavené pušky na této chodbě představují skvělé práce předních puškařů tuzemských (např.Lebedovy, Burdovy, Morávkovy aj.) tak i zbraně z provenience zahraniční

Trofejní chodba
Lov a hon byl na Orlíku vždy běžnou a přirozenou součástí života. Zdejší rozsáhlé revíry hostily často významné osobnosti rakouské monarchie. Jejich lovecké úspěchy dokumentují téměř dvě tisícovky vystavených trofejí. Loveckou tématiku doplňují rytiny Ridingerovy a obraz Štvanice od anglického malíře J. Hamiltona.

Období Dny Hodiny
leden, únor, březen zavřeno zavřeno
duben, květen* pouze víkendy, státní svátky 09:00 - 16:00
červen* pouze víkendy 09:00 - 16:00
červenec, srpen** úterý až neděle, státní svátky 09:00 - 17:00
září, říjen* pouze víkendy, státní svátky 09:00 - 16:00
listopad, prosinec zavřeno zavřeno

Období: leden, únor, březen

Dny: zavřeno

Hodiny: zavřeno

Období: duben, květen*

Dny: pouze víkendy, státní svátky

Hodiny: 09:00 - 16:00

Období: červen*

Dny: pouze víkendy

Hodiny: 09:00 - 16:00

Období: červenec, srpen**

Dny: úterý až neděle, státní svátky

Hodiny: 10:00 a 17:00

Období: září, říjen*

Dny: pouze víkendy, státní svátky

Hodiny: 09:00 - 16:00

Období: listopad, prosinec

Dny: zavřeno

Hodiny: zavřeno

Časy posledních prohlídek:

duben, květen: 10:00 - 16:00
červen: 10:00 - 17:00
červenec, srpen: 10:00 - 17:00
září, říjen: 10:00 - 16:00

Zavírací den:

* pondělí (červenec, srpen)
** všední dny (duben, květen, červen, září, říjen)

Český výklad

Plné vstupné

450 Kč

Snížené vstupné ( děti od 6 let, studenti do 26 let s platným ISIC, senioři nad 65 let,SENIORPAS)

350 Kč

Rodina 2 + 3 (2 dospělí a max 3 děti do 18 let)

900 Kč

pedagogický dozor, držitelé průkazu ZTP

50 Kč

zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P

0 Kč

Hromadné návštěvy škol (ZŠ, SŠ, VŠ)

300 Kč

Hromadné návštěvy mateřinek (MŠ)

250 Kč

Výstup na věž ( pokud neprší) – z důvodu rekonstrukce je věž UZAVŘENA.

jednotné vstupné za osobu bez rozdílu věku

200 Kč

rodina/skupina 3-5 osob

500 Kč

Cizojazyčný výklad: NJ, AJ, RJ nutno předem objednat

Plné vstupné

550 Kč

Snížené vstupné ( děti od 6 let, studenti do 26 let s ISIC, senioři nad 65 let)

450 Kč

zdarma: děti do 6 let

0 Kč

Doplňující informace

Neposkytujeme množstevní slevy.

Vstupné lze zaplatit kartou, neakceptujeme platbu v eurech.

Prohlídka nad rámec běžné pracovní doby je zatížená dle dohody se správou zámku příplatkem (standartní výše 100%). Všechny uvedené ceny obsahují 15% DPH.

Pro menší cizojazyčné skupinky do cca 8 – 10 osob je možné si v pokladně zámku zapůjčit tištěný text za cenu výkladu v českém jazyce. Nabízíme tzto jazykové mutace: anglicky, německy, rusky, italsky, španělsky, francouzsky, holandsky, polsky, maďarsky a čínsky.