Schwarzenberský Orlík nad Vltavou

Svatební obřady

V podmanivém prostředí zámeckého areálu je možné uspořádat svatební obřady, a to jak civilní, tak i církevní. 

        Pro církevní svatební obřad je určena zámecká kaple o kapacitě cca 40 hostů. Tento obřad si zajišťují snoubenci sami po dohodě s farním úřadem v Miroticích a se správou zámku Orlík, kde také zaplatí za pronájem kaple 5 000Kč.

        Civilní svatební obřad je možné uspořádat v I. patře zámku v svatebním salonku, který pojme až  40 hostů (z toho 24 sedících) nebo na zámecké terase nad jezerem
Termín svatby si v tomto případě svatebčané rezervují u obecního úřadu Orlík nad Vltavou /www.orliknadvltavou.cz, tel: 382 275 118/, který svatební obřad zajistí po formální stránce.

       Cena za civilní svatební obřad v prostorách zámku ( obřadní místnost, kaple, terasa)  činí 7 000,-Kč /z toho 5 000Kč za pronájem prostor + 2 000Kč poplatek obecnímu úřadu/.

Cena za civilní obřad v zámeckém parku je 2 500Kč + poplatek obecnímu úřadu, který svatbu v parku zajišťuje.

Pokud snoubenci a jejich hosté nepatří mezi skalní příznivce otužování za každou cenu, pak doporučujeme volit termín obřadu v rozmezí měsíců květen až říjen.

 

 

Představu o prostředí, které můžete mít k dispozici ve Váš velký den, si můžete udělat z těchto fotografií:

 

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že příchod k svatebnímu salónku vede trofejovou chodbou...