Schwarzenberský Orlík nad Vltavou

Zámecká knihovna

 

Zámecká knihovna

 

     Základy zdejší knihovny položil maršál Karel Filip Schwarzenberg. Knihovna obsahuje téměř osmnáct tisíc svazků, zahrnujících práce z velmi širokého spektra vědění, bádání, memoárové a encyklopedické literatury, jakož i díla z oboru prózy a poezie. Knihovna vždy tvořila neodmyslitelnou součást života knížecí rodiny na Orlíku.